Stichting PAIZ

Patiënt in zicht

Over Stichting PAIZ

Stichting PAtiënt In Zicht (afgekort stichting PAIZ) is een stichting die individuele mensen helpt zelfstandig aan een groepskuurreis deel te nemen en de ervaringen van de deelnemers te verzamelen. Nadat in 2009 Interkuur haar activiteiten staakte nam een groepje van 4 deelnemers aan de kuurreis naar Eger in Hongarije het initiatief om de reis zelf te organiseren als groepsreis volgens een bewezen succesvol concept.

Organisatievorm en doelstellingen

Stichting PAIZ organiseert jaarlijks een kuurreis met maximaal 30 deelnemers. Deze staat open voor mensen die lijden aan één of meerdere vormen van reuma en aan artroseverschijnselen die tot ernstige beperkingen van het bewegingsapparaat leiden. Ook worden andere patiënten van harte uitgenodigd om mee te gaan op deze kuurreis. Let er wel op dat er geen sprake is van contra-indicatie. Raadpleeg daarom altijd uw dokter of specialist. 
De bestuursleden zijn vrijwilligers en zijn zelf ook deelnemers aan de kuurreis. Er gaan geen medisch en zakelijk begeleiders mee. Iedere deelnemer boekt, reist, vliegt, verblijft en kuurt zelfstandig en volledig op eigen risico. Als groep wordt er een gunstige prijs bedongen bij het hotel voor verblijf, kuur en vliegreis. Zo wordt de drempel voor mensen die geen vergoeding meer van hun zorgverzekaraar krijgen verlaagd.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit Adri Donker, Bram van der Ende, Martha van Esch, Cor van de Griendt en Mike Hieminga.

Bram

Bram is voorzitter en coördineert voor, na en tijdens de kuur alle taken van het bestuur.
 • Artritis Psoriatica
 • Universitair opgeleid
 • Kuurt sinds: 1995 (Turkije (Izmir en Dalaman), Tsjechië (Trebon), Montenegro (Igalo), Roemenië (Neptune) en Hongarije (Boedapest en Eger))

Cor

Cor is secretaris en onderhoudt alle contacten (en onderhandelt) met Hotel Flora. Wend je bij klachten over of m.b.t. wensen gericht aan Flora tot Cor via info@stichtingpaiz.nl. Cor is tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten bij eventuele calamiteiten.
 • Reactieve Artitis, Bechterew, Jicht
 • Academisch opgeleid
 • Kuurt sinds: 1984 (Turkije (Dalaman), Montenegro (Igalo) en Hongarije (Heviz, Balf, Boedapest en Eger))

Martha

Martha is bestuurslid en verzorgt de redactionele van alle teksten van de nieuwsbrieven, website etc.
 • Reumatoide Artritis
 • HBO opgeleid
 • Kuurt sinds: 1999 (Hongarije (Boedapest en Eger))

Mike

Mike is penningmeester en zorgt voor de administratie en de communicatie met de deelnemers. Mike ontvangt en verstuurt alle digitale post. Hij geeft ook iedereen aan het eind van de kuur het kuurverslag van de arts en de nota’s van hotel- en vliegreis. Deze kan je mogelijk bij je verzekering indienen (declareren) of voor je belastingopgaven gebruiken. Mike onderhandelt en verzorgt alle details m.b.t. de vliegreis, de kamers en de medische behandelingen.
Hij is tevens de beheerder van deze website. Als er dus vragen zijn over deze onderwerpen (vliegtickets, correspondentie, nota’s, website - zodra deze klaar en in gebruik is -, betalingen aan hotel en Raptim enz.) stel ze dan via het algemene mailadres: info@stichtingpaiz.nl
 • Bechterew, Artrose, Osteoporose
 • HBO opgeleid
 • Kuurt sinds: 1994 (Hongarije (Boedapest en Eger))

Geschiedenis

In het verleden verzorgde Interkuur voor diverse zorgverzekeraars kuurreizen naar diverse bestemmingen in Europa. Omdat een aantal zorgverzekeraars stopten met een vergoeding voor kuurreizen verloor Interkuur haar bestaansrecht en is in 2009 opgeheven.

Echter er waren nog steeds mensen die wilden blijven kuren, enerzijds omdat ze het nodig hadden om goed te blijven functioneren, of dit toch al (deels) zelf betaalden, anderzijds waren er ook deelnemers die bij zorgverzekeraars zaten die nog wel een geheel of gedeeltelijke vergoeding gaven. In Eger hebben 4 deelnemers in 2009 het initiatief op zich genomen om de reis te organiseren als een groepsreis, met in gedachten dat een deel van de deelnemers geen vergoeding meer krijgt en daarom de prijs zo laag als mogelijk te krijgen en te houden. Om zo meer mensen in staat te stellen mee te gaan. De gehele kuurreis is onder gelijke voorwaarden en gelijke kwaliteit maar liefst zo’n € 700,-- tot € 750,-- goedkoper dan dezelfde reis van Interkuur destijds.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34122984.

Cultuur van de organisatie

Doel van Stichting PAIZ is het faciliteren van een jaarlijkse kuurreis. Door als groep op stap te gaan kunnen de kosten laag gehouden worden. Het positieve effect van de behandelingen staat voorop en een goede sfeer in de groep is daarvoor bevordelijk. De deelnemers worden geacht elkaar met respect te behandelen en elkaar geen overlast te bezorgen. Een ieder is vrij om te bepalen hoe hij of zij buiten de behandeltijden zijn of haar tijd besteedt en is daar zelf voor verantwoordelijk. 

Wilt u zich aanmelden voor de kuurreis?