Informatie over het kuren

De reis

De reis naar Hotel Flora in Eger zal bestaan uit drie onderdelen, te weten:

  1. Op eigen gelegenheid naar Schiphol, dat wil zeggen met de auto, openbaar vervoer of taxi naar Schiphol komen.
  2. Vliegreis met KLM in de groep, PAIZ verzorgt het ticket. Of de deelnemer zorgt zelf voor het vervoer naar Boedapest en/of Eger.
  3. Wie niet meevliegt met de KLM groep, maar wel gebruik wil maken van de transfer per bus vanaf Boedapest naar Eger, moet op de doorgegeven tijd klaarstaan op het vliegveld aldaar. Er wordt NIET gewacht!

Behandelingen

Intake

De dag na aankomst zal de kuurarts een intake gesprek hebben met iedere deelnemer en het kuurprogramma na medische beoordeling vaststellen.

De kuurarts is reumatoloog. Tevens is de kuurarts voor de groep beschikbaar als er iets met je aan de hand is. Zij houdt elke dag spreekuur, ook voor mensen van buiten het hotel. Uitsluitend de kuurarts kan indien noodzakelijk wijzigingen aanbrengen in het kuurprogramma.

Soorten behandelingen

  • Fysiotherapie wordt zowel in warm water als in de gymoefenruimte gegeven door een ervaren en bevoegd fysiotherapeut(e).
  • Massage wordt door een heel team aan masseurs en masseuses gegeven. Geef altijd aan waar de moeilijkheden voor jou in je lichaam zitten en zeg erbij of  zachter of harder  beter voor je is !
  • Bij Onderwatermassage en individuele massagebaden word je in en uit het bad geholpen.
  • Sommige patiënten hebben baat bij Electrotherapie, een behandeling met een laag voltage stroom of een viercellenbad waarbij handen en voeten worden behandeld met een laag voltage stroom.
  • Fango is de benaming voor een behandeling met warme paraffinepakking. De arts schrijft die voor op specifieke plekken op het lichaam. Dit is een warme pakking waar je 15 min. in blijft liggen.
  • Een koude pakking is ook mogelijk, dan worden er juist gewrichten gekoeld. Dit is vooral heilzaam voor onrustige gewrichten of ontstekingen.

Aantal behandelingen en gang van zaken

Alle deelnemers kuren gedurende drie weken in Hotel Flora op de doordeweekse dagen. Alle therapieën worden gegeven op de begane grond en eerste verdieping in het kuurcentrum. Dit centrum bereik je via de eerste verdieping van het hotel of via de begane grond buitenom.

Het kuurprogramma wordt door de arts voorgeschreven bij het intakegesprek. Op basis hiervan wordt een behandelschema opgesteld. Men krijgt gemiddeld 3 behandelingen per dag en in totaal 45 stuks in 3 weken. Per behandeling kan de lengte verschillen. Bijv. fysiotherapie duurt 30 minuten en massage 20 minuten per behandeling. Iedereen wordt geacht soms 1 en meestal 2 maal daags het thermaal bad te bezoeken.

Iedereen krijgt aan het begin van de kuur een kuurkaart die door de behandelaar per keer wordt afgetekend. Je houdt je dus aan het aan jou voorgeschreven rooster, ook al om de therapietijden van anderen niet in gevaar te brengen. De meeste behandelingen zijn ´s morgens, maar een aantal malen per week wordt je in de middag ingedeeld omdat niet iedereen altijd in de ochtend past.

Vergoeding van kuurreizen

In verband met de wijziging van het stelsel van zorgverzekeringen hebben de meeste ziektekostenverzekeraars hun polissen aangepast. In het basispakket zijn geen vergoedingen voor kuurreizen (meer) opgenomen. Echter bij enkele aanvullende verzekeringen (AV) is dit nog wel het geval. De hoogte van die vergoeding verschilt per verzekeraar en/of per polis.

Informeert u zich dus goed bij uw zorgverzekeraar.


Procedure

De procedure voor een aanvraag ‘vergoeding kuurreizen’ verschilt eveneens per zorgverzekeraar. Het loopt echter vrijwel altijd via uw arts of specialist. Deze vult mogelijk eerst een aanvraag formulier in. Dit formulier stuurt u zelf naar uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt dan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Meestal wordt u daarover schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt vermeld welk bedrag, of welk gedeelte van de kosten wordt vergoed.

Let op: u heeft altijd vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.


Annuleringsverzekering

Indien u door ziekte of andere calamiteit van de kuurreis moet afzien, zijn de annuleringsvoorwaarden van de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing. Het is dan ook raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten, hetgeen u direct  bij uw boeking kunt doen. Het wel of niet krijgen van een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft dus geen invloed op de boeking van uw kuurreis.


Ontvangen van de kuurvergoeding

Om de vergoeding voor uw kuurreis uitbetaald te krijgen, heeft u facturen nodig. Wij krijgen alle facturen in één keer binnen en sturen u de voor u bestemde facturen toe. Het moment waarop deze u de vergoeding betaalt, verschilt per zorgverzekeraar. De vergoeding wordt vrijwel altijd door de zorgverzekeraar direct aan u als verzekerde betaald (en dus niet aan Stichting PAIZ) na terugkomst van uw kuurreis. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar voor de door hun gehanteerde  indieningsprocedure voor vergoedingen.

 

Prijzen

Klik op de tabel voor een vergroting

Notitie bij noodgevallen

Iedereen is verplicht om op 1 A-4tje zijn relevante gegevens te vermelden voor noodsituaties. Dit A-4tje dient zich te bevinden op de buffetkast naast de televisie. Zo kan er altijd iemand, als zich iets (ernstigs) voordoet, in actie komen. Denk hierbij aan het inschakelen van een arts of familie. Bij het inschrijfformulier vindt u een voorbeeld om in te vullen. Zelf kopiëren s.v.p.

Wilt u zich aanmelden voor de kuurreis?